ADVOCATE

DIENSTEN EN VAKGEBIEDEN

TARIEFPRINCIPES

KANTOOR

CONTACT

GPDR

ALGEMENE VOORWAARDEN

Mechelsesteenweg 17 2500 Lier
T . 03 480 87 00 F. 03 480 65 00
M. kantoor@hildewuyts.be

Ondernemingsnummer:
BE0812 650 261

advocaat - bemiddelaar in familiezaken

ADVOCATE

Advocaat Hilde Wuyts geboren (1971) en getogen Lierenaar, studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven en behaalde haar diploma als licentiaat in de Rechten in 1996.

Na 3 jaar als advocaatstagiaire te hebben gewerkt,
werd ze in 1999 ingeschreven op het tableau van de Balie te Mechelen.
Sinds 1996 vergaarde ze reeds ervaring als advocaat bij 2 kantoren te Lier, en ondertussen deed ze eveneens 4 jaar ervaring op met personeelsbeleid en ombudsvrouw in de gezondheidssector.
Vanaf januari 2010 bouwt zij haar eigen kantoor uit op de Mechelsesteenweg te Lier, 7 minuten stappen van de Grote Markt.
Doordat het begeleiden van echtscheidingen één van haar hoofdactiviteiten is, heeft ze gaandeweg steeds meer ervaren dat het bemiddelen tussen de twee partijen vaak een betere oplossing is dan een gerechtelijke procedure. Om die reden heeft ze aan de KULeuven in 2003 een bijkomende Master-opleiding voor Bemiddeling in Familiezaken gevolgd.
Eveneens sinds 2003 is zij door de Orde van Vlaamse Balies erkend als geaccrediteerd Advocaat-Bemiddelaar in familiezaken. Ze was tevens 4 jaar lid van de Bemiddelingscommissie te Mechelen.
Zij behoort tot het tableau van de Orde van de Advocaten te Mechelen, die deel uitmaakt van de Orde van de Vlaamse Balies.
Door het Charter van de Advocatuur bij de Orde van Vlaamse Balies te onderschrijven, biedt ze haar cliënten de volgende zekerheden :

 • Haar onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst.
 • Zij geeft raad, onderhandelt en verdedigt met de toewijding die de eer van haar beroep vereist.
 • Zij is de vertrouwenspersoon van haar cliënt en gehouden tot het beroepsgeheim.
 • De belangen van de cliënt zijn haar eerste bekommernis. Ze behartigt deze met eerbied voor de wet en de deontologie.
 • Zij houdt haar cliënt nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de haar toevertrouwde opdracht.
 • De correcte uitvoering van het beroep van advocaat wordt gewaarborgd door haar Orde en de regels die deze uitvaardigt.

Wat zijn haar sterke punten ?

 • Ze is menselijk en begripvol
 • Zij spreekt een taal die u begrijpt
 • Ze probeert steeds eerst een akkoord te vinden tussen de partijen
 • Een procedure is voor haar slechts de laatste stap
 • Ze is doortastend professioneel wanneer dat nodig is, en laat zaken niet aanslepen
 • Eerlijke communicatie vindt ze noodzakelijk
 • Haar erelonen zijn correct en aanvaardbaar – geen verrassingen!
   
Webdesign by Compuver